Trygg behandling

Du skal føle deg så trygg som mulig når du kommer til behandling hos oss i Aktiv Kropp. Vi har i samråd med våre respektive forbund og føringer fra Folkehelseinstituttet (FHI) utvidet smittevern tiltakene våre ved klinikken.

Noen av våre tiltak:

 • Sone for håndhygiene ved inngangen
 • Lengre mellomrom på tidspunkt mellom hver klient/ pasient
 • Venterommet er stengt – terapeuten henter klient/ pasient ved sine respektive biler
 • Alle berøringsflater blir vasket og desinfisert mellom hver pasient
 • Alle rom blir luftet godt hver dag

Tiltak for klienter/pasienter:

 • Dersom du er i karantene/ isolering må behandling utsettes til godkjenning/ klarsignal er gitt av din lege
 • Du som klient/ pasient må være symptomfri fra infeksjoner/ luftveisinfeksjoner for å kunne møte til behandling
 • Møt opp til avtalt tid, din terapeut vil komme ut og hente deg til avtalt tidspunkt
 • Ingen bruk av mobiltelefon inne på klinikken, da dette er en potensiell smittekilde
 • Hold minst 2 meter avstand til andre personer på klinikken
 • Tilhører du en av risikogruppene, men allikevel ønsker å komme til behandling må du informere din terapeut om dette
  – All behandling skjer på eget ansvar

Tiltak for terapeuten:

 • Ingen håndhilsning
 • Ingen mobilbruk under behandlingene
 • Terapeutene skal åpne/ lukke dørene for klienter/ pasienter
 • Hyppig håndvask og bruk av hånddesinfisering
 • Alt av behandlingsutstyr blir vasket og desinfisert mellom behandlinger
 • Mobil og iZettle blir vasket/ desinfisert mellom behandlinger
 • Hyppig skift av arbeidtøy