Bedriftsmassasje

Flere og flere arbeidsgivere tilbyr sine ansatte massasje på arbeidsplassen. Ensidig arbeidstilling kan forårsake muskelspenninger  hos arbeidstakerne.

Vi skal bl.a se nærmere på hvilke plager som oppstår og hvordan de kan reduseres. Hvorfor ordningen er lønnsom for arbeidsgivere og årsaken til at nettopp denne behandlingsformen benyttes ute på bedrifter.

Statisk sittestilling gir ofte muskelspenninger

Det kan finnes mange arbeidsrelaterte årsaker til at belastningsskader og muskelspenninger oppstår og setter seg. Noen av de er repeterende bevegelser, tunge løft, stress, dårlig holdning, lite tilrettelagt ergonomisk arbeidsplass, statisk arbeidsstilling, mye stillesitting og inaktivitet.

Ta kontakt med muskelterapeut/ Massør MNMF Henrik Vinje:

Stress på jobben kan
bli kronisk

Stress på jobben oppstår gjerne ved høyt arbeidspress, knappe tidsfrister og utfordringer som nesten kan føles uovervinnelige. Det sympatiske nervesystemet settes i gang og stresshormoner, som bl.a adrenalin og kortisol – går i raskt tempo ut i blodbanene. Blodtrykket stiger, hjertet jobber fortere,  pusten går mer overfladisk og raskere, musklene trekker seg sammen og oppmerksomheten øker. Man kan føle seg både engstelig, nervøs og opphisset. Når denne type stress er vedvarende kan det utvikle seg til kronisk stress – hvilket i det lange løp kan virke ødeleggende på helsen.@

Ta kontakt med kiropraktor Snorre Fjågesund:

Bedriftsmassasje på din bedrift?

Muskel og skjelettplager er nå den største årsaken til sykefravær i Norge. Massasjebehandling er en effektiv behandlingsmetode som kan forebygge plager og langtidssykemeldinger. Jeg gir ut en gratis prøvedag til din bedrift!
Jeg kommer med alt av nødvendig utstyr til ditt lokale.

Ta kontakt med muskelterapeut Birgitte Jensen:
+47 481 26 675
birgitte@aktivkropp.no

Forebygging og behandling av muskel og ledd- plager.Jobber med alt fra alvorlige skader og plager (prolapser, avrivninger, betennelser, korsbånd) til de klassiske plagene (spenningshodepine, skulder, rygg, musearm, tennisalbue og isjias).
Benytter ulike grep og behandlingsteknikker for å løse opp spenninger i muskulaturen. Fokus på lindre smerte, få resultater, og skape økt bevissthet om din kropp gjennom behandling og trening!

Effekten

Massasje er en trygg og effektiv fysikalsk behandlingsform som passer for de aller fleste. Massasje som behandlingsform kan være en god metode for å forebygge og behandle spent muskulatur og belastningslidelser. I utgangspunktet er det friske arbeidstagere som mottar forebyggende behandling for å få løst opp muskelspenninger og redusert stressnivået. Dersom spenninger og belastningslidelser virkelig setter seg i dybden må det ofte flere behandlinger til for å få løsnet på bindevev, muskulatur og ledd – slik at faren for kroniske plager minsker.

Bedriftsmassasje øker trivselen

Med effektiv og grundig massasje på jobb, hvor målet er en planmessig, god behandling for å redusere muskelplager kan de ansattes produktivitet og trivsel økes. Bedriftsmassasje kan skape ekstra god bedriftstilhørighet og den ansatte føler seg ofte verdsatt og ivaretatt.

Tekniske hjelpemidler
gjør at vi beveger oss mindre

Tekniske hjelpemidler som datamaskiner og produksjonsbånd kan øke produktiviteten,
men fører til at vi i mye mindre grad beveger oss på en naturlig og avspent måte – og spenninger oppstår.

Muskulære plager kan også oppstå som følge av uforutsette og brå bevegelser, hard ensidig jobbing og ikke minst skader og smerter i kroppen. Over tid kan belastningene bli til kroniske lidelser. Bedriftsmassasje kan bidra til å forebygge dette.

Snorre Fjågesund

Kiropraktor MNM

snorre@aktivkropp.no

Henrik Vinje

Massør MNMF

henrik@aktivkropp.no

Birgitte Jensen

Muskelterapeut

birgitte@aktivkropp.no

Kontakt oss

Gode grunner til å starte med bedriftsmassasje

En dags sykefravær koster 2900,-

Sykefraværet er en utgiftspost som de fleste bedrifter ønsker å få redusert. På oppdrag fra NHO gjorde SINTEF i 2010 en undersøkelse i et utvalg medlemsbedrifter for å beregne kostnader ved sykefravær. Det har vært viktig å revidere kostnadsanslagene og få nye oppdaterte tall. I 2014 kostet en dags sykefravær anslagsvis 2 900 kroner, og omlag 14 600 kroner i løpet av en arbeidsuke.

Muskel- og skjelettlidelser antas å være den hyppigste årsaken til legebesøk

Muskel- og skjelettlidelser antas å være en av de hyppigste årsakene til legebesøk – hvor ryggplager utgjør en hel del av fastlege konsultasjonene. NIFAB (norsk, statlig nettportal med kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling) publiserte i  2013 en oversatt versjon av et sammendrag av en meta-studie foretatt av forskere tilknyttet The Cochrane Library. Temaet var effekten av massasje på korsryggsmerter.  Resultatene av denne meta-studien viser at massasje kan være til hjelp for pasienter med langvarige, uspesifikke korsryggsmerter. Dette er en plage som rammer svært mange, og som koster det norske samfunnet mye både i forhold til tapt arbeidskraft og kostnader i forbindelse med sykefravær, behandling og trygdeytelser.

Bedriftsmassasje gir fritak fra fordelsbeskatning

De ansatte blir ikke skattet for fordelen. Bedriften fører utgiftene i regnskapet sitt, og bedriftsmassasje har skattemessig like rammebestingelser som øvrig bedriftshelsetjeneste. Forutsetningen er at massasjebehandlingene tilbys alle ansatte og er forebyggende.

Fokus på bedre helse og trivsel

Bedriftsmassasje er et positivt og forebyggende tiltak for å redusere sykefravær. Ved å tilby sine ansatte bedriftsmassasje som forebyggende behandling, vil muskel- og skjelettlidelsene i bedriften reduseres. Det er lønnsomt å redusere sykefravær med bedriftsmassasje.  Samtidig viser bedriften både internt og eksternt at de har fokus på god helse og velvære.

Humøret er det heller ikke noe å si på etter endt massasje, og det er ingen tvil om at arbeidsgiver får igjen i form av opplagte og fornøyde medarbeidere.

Etter behandlingen kan de ansatte fortsette arbeidsdagen med redusert stressnivå og færre spenninger i muklaturen.